Náhradní plnění dle zákona 435/2004


Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Povinný podíl zaměstnavatelé plní podle § 81 odst. 2:

  1. zaměstnáváním občanů se ZPS v pracovním poměru
  2. odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se ZPS
  3. odvodem do státního rozpočtu

§ 81 odst. 3 zavádí omezení pro zaměstnavatele, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

§18 Vyhlášky 518 stanovuje odběr výrobků za jednoho nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

§82 Zákona 435 zvyšuje odvod za nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I. - III. čtvrtletí roku, v němž povinnost vznikla.

Naše firma zaměstnává více než 60% občanů se zdravotním postižením je ze zákona § 81 odst. 2 písm. b) oprávněn poskytovat svým odběratelům potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením a tím i povinnost odvádět 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy do státního rozpočtu.

Při nenaplnění povinného podílu odvedete do státního rozpočtu za každého nezaměstnaného občana se zdravotním postižením přibližně 49 087,- Kč. Jednoduchým výpočtem se přesvědčíte o výhodnosti našich dodávek. Vaše firma nakupuje hygienické potřeby, čisticí prostředky a ochranné pracovní pomůcky  od současného dodavatele, který Vám nemůže náhradní plnění poskytnout a přitom nákupem od nás za srovnatelné ceny splníte nejen svoji povinnost, ale zároveň pomůžete zdravotně postiženým občanům, kteří chtějí pracovat.

Způsob výpočtu náhradního plnění:

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku 2006 je 19.635,- Kč    Pokud organizaci chybí jedna osoba se ZP musí za ní do státního rozpočtu odvést 2.5 násobek průměrné mzdy : 2,5 x 19.635,- Kč = 49.087,50 Kč.

Jestliže nakoupíte zboží v hodnotě 137 445,- Kč (sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku) od naší firmy a splníte tak svoji povinnost zaměstnat jednoho občana se sníženou pracovní schopností, klesají vaše celkové náklady na toto zboží právě o částku povinného podílu, která je  49 087,50 Kč.  Následující tabulka ukazuje možnosti plnění povinného podílu.

Přepočtený počet zaměstnanců

1) Povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.)

2) Ročním odvodem do státního rozpočtu (2.5 násobek)

3) Nákupem zboží odnáší firmy (7 násobek)

25

1

49 087,50 Kč

137 445 Kč

50

2

98 175 Kč

274 890 Kč

100

4

196 350 Kč

549 780 Kč

200

8

392 700 Kč

1 099 560 Kč

300

12

589 050 Kč

1 649 340 KčRychlé menu