Mobilní úpravny vod ALFA 2,2DW


Výkon jednotky:
2200 l/hod - 44m3 / den

Počet obyvatel zásobených vodou pro veškeré použití:
Normativ 150 l na osobu a den - 293 osob obyvatel

Počet obyvatel zásobených jen pro pití a vařčení:
Normativ 10 l - 4400 osob obyvatel

Plocha potřebá pro instalaci jednotky:
2 x 4 m

Výhody jednotky ALFA 2,2 DW:

  • je vždy k dispozici zdroj dostatečné vodnatosti
  • jednoduchá manipulace
  • nejsou logistické problémy s distribucí vyčištěné vody k uživateli a přepravní vzdáleností, není nutnost akumulovat velké objemy vyčištěných vod
  • pro provoz stačí malá energocentrála
  • jednoduchý transport (stačí příves za terénní automobil)
  • lokality do 4000 obyvatel jsou běžné

Pro vyšší spotřebu lze zapojit 2 i více zařízení s tím, že každá z jednotek může pracovat somostatně


Rychlé menu